Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

amal
17:57
To za­baw­ne, do cze­go człowiek ro­bi się zdol­ny, kiedy w grę wchodzi coś, cze­go nie można mieć
amal
17:56
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
amal
17:56
amal
17:55
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II viaNathanae Nathanae
17:55
5065 4134 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaNathanae Nathanae
amal
17:55
Są na świecie dobre kobiety. One istnieją, posłuchajcie mnie. Naprawdę istnieją. Przez całe życie chodzą obok nas, takie dobre, mądre i piękne, a my, jak te ciule, nie widzimy ich. Jeden ciul na tysiąc trafia do baru, w którym dobra kobieta, odrywając się od książki poda mu rękę, a wraz z ręką poda mu siłę, która naprawdę może zmieniać świat.
— Piotr Czerwiński, "Pokalanie"
amal
17:54
Reposted frombaskua baskua vialemkove lemkove
amal
17:54
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions vialemkove lemkove
amal
17:54
amal
17:53
0481 2d73 500
Reposted fromvounsky vounsky vialemkove lemkove
amal
17:53
3048 f2f0 500
Reposted fromtfu tfu vialemkove lemkove
amal
17:53
3849 a48d 500
Reposted fromkaiee kaiee vialemkove lemkove
amal
17:53
Reposted fromDennkost Dennkost vialemkove lemkove
amal
17:52
0132 5be9
Reposted fromministerium ministerium vialemkove lemkove
amal
17:52
2680 a059
Reposted frompesy pesy vialemkove lemkove

June 29 2015

amal
22:03
amal
22:03
2441 8201
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
amal
22:00
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix vialexi lexi
amal
21:59
3321 0d75 500
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexi lexi
amal
21:58
7234 db9c
everybody hates ... olly.
Reposted fromEdgi Edgi vialexi lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...